Prof. dr hab. Vasyl Andriyiv

Profesor Nauk Prawnych, Adwokat

Email: biuro@adwokatweber.pl

Telefon: 12 259 56 74

BIOGRAFIA

Prof. dr hab. Vasyl Andriyiv – absolwent Wydziału Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Państwowego im. T. H. Szewczenki w Kijowie, kierownik Katedry Prawa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, doktor honoris causa Iwano-Frankiwski Uniwersytet Prawa im. króla Daniela Halickiego, wieloletni wykładowca akademicki w Polsce i na Ukrainie.

Autor i współautor ponad 120 prac naukowych, podręczników oraz monografii.

Członek Międzynarodowego Komitetu Obrony Praw Człowieka na Ukrainie, sprawował funkcję doradcy burmistrza Lwowa do spraw integracji ekonomicznej oraz zajmował kierownicze stanowiska zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Lwowie oraz Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej. Obrońca w licznych sprawach karnych na terenie Ukrainy.

SPECJALIZACJE

  • międzynarodowe prawo prywatne
  • międzynarodowe prawo publiczne
  • międzynarodowe prawo karne
  • ekspert prawa ukraińskiego