Prawo Układowe i Upadłościowe

Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres usług prawniczych w zakresie Prawa Układowego i Upadłościowego:


analizy prawne i finansowe w kontekście restrukturyzacji

strategiczne doradztwo restrukturyzacyjne

przygotowanie i negocjacje propozycji układowych

pisma procesowe w postępowaniu upadłościowym

analiza ryzyka

doradztwo w ustanawianiu zabezpieczeń prawnych

doradztwo przy zakupie majątku i przedsiębiorstw

negocjacje z bankami, ZUS-em i wierzycielami instytucjonalnymi

upadłość konsumencka