Specjalizacje

jesteśmy ekspertami

Oferujemy pełen zakres usług w zakresie prawa:

KARNEGO

Reprezentujemy Klientów m.in. podczas sporów sądowych, w postępowaniach karnych i karnoskarbowych, wykonawczych, dyscyplinarnych i w sprawach o wykroczenia.

CYWILNEGO

Sporządzanie umów cywilnoprawnych, pism procesowych, analizy i opinie prawne i wiele innych. Działamy w sprawach m.in. o rozwód, podział majątku, zachowek, upadłość konsumencką, spadkowych i na wszelkich obszarach prawa cywilnego.

GOSPODARCZEGO

Obsługujemy zarówno spółki prawa handlowego, jak i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Likwidacje spółek prawa handlowego, doradztwo, analizy prawne, windykacja należności, zakładanie spółek i innych podmiotów gospodarczych – to tylko część świadczonych przez nas usług.

PRACY

Skutecznie reprezentujemy pracowników i pracodawców w ramach sporów dotyczących stosunku pracy (wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, mobbing, dyskryminacja, zwolnienia grupowe itp.).

UBEZPIECZENIOWEGO

Zapewniamy m.in. doradztwo w zakresie umów ubezpieczeń, tworzenie i opiniowanie warunków ubezpieczeń, prowadzenie spraw odszkodowawczych oraz uzyskiwanie odszkodowań z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

ADMINISTRACYJNEGO

Oferujemy usługi w tematach takich, jak prawo budowlane, postępowanie egzekucyjne w administracji i wiele innych. Przygotujemy pisma, skargi, zażalenia, wnioski, zapewniając kompleksową pomoc z zakresu prawa administracyjnego.

UKŁADOWEGO I UPADŁOŚCIOWEGO

Nasza oferta z zakresu prawa upadłościowego i układowego obejmuje m.in. obsługę dłużnika, upadłego, wierzyciela oraz innych podmiotów biorących udział w postępowaniu upadłościowym.

RODZINNEGO

Rozwód i unieważnienie małżeństwa, podział majątku, separacja, kontakty rodzicielskie i ustalanie władzy rodzicielskiej, postępowania alimentacyjne i sprawy adopcję – służymy pomocą we wszelkich obszarach prawa rodzinnego.

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Organizacja przetargu, składanie ofert, rozstrzygnięcia przetargów i realizacja – oferta naszej kancelarii obejmuje usługi w zakresie prawa zamówień publicznych zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców.

transportoweGO

Obsługa prawna przedsiębiorstw z branż takich, jak transport i spedycja, przygotowywanie i negocjowanie umów transportowych, reprezentowanie przed sądami krajowymi, zagranicznymi i innymi instytucjami w zakresach obejmujących prawo krajowe i międzynarodowe prawo transportowe (Konwencja CMR).