Prawo Karne

Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres usług prawniczych w zakresie Prawa Karnego:


obrona w postępowaniu przygotowawczym

obrona w trakcie postępowania przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach karnych

reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego

przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia

ochrona interesów wierzycieli w toku postępowania karnego

sporządzenie opinii prawnych dla podmiotów gospodarczych w zakresie prawa karnego

związane z powyższym zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami właściwymi w sprawie