Prawo Ubezpieczeniowe

Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres usług prawniczych w zakresie Prawa Ubezpieczeniowego:


analiza zasadności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych

skargi, odwołania i wnioski od decyzji towarzystw ubezpieczeniowych

formułowanie i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

projektów umów, wzorców umownych, wystąpień i wniosków

sporządzanie pism i skarg

doradztwo dotyczące ubezpieczenia kontraktów i ryzyk niestandardowych

całościowa obsługa podmiotów z dziedziny ubezpieczeń