Prawo Cywilne

Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres usług prawniczych w zakresie Prawa Cywilnego:


przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie ich projektów

czynności związane z obrotem nieruchomościami

ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

doradztwo w zakresie ochrony dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych

doradztwo w zakresie prawa autorskiego i prawa prasowego

czynności związane z rejestracją i ochroną znaków towarowych

czynności w ramach postępowania wieczystoksięgowego

doradztwo kredytowe

czynności z zakresu prawa spadkowego

doradztwo w zakresie praw wynikających z weksli i czeków

związane z powyższym zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami właściwymi w sprawie

prawo ubezpieczeniowe

kompleksowa obsługa podmiotów świadczących usługi w ramach działalności ubezpieczeniowej

reprezentacją osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w sporach z zakładami i towarzystwami ubezpieczeniowymi w sprawach szkód majątkowych i osobowych

dochodzenie roszczeń wynikających z umów ubezpieczeniowych