Prawo Zamówień Publicznych

Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres usług prawniczych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych:


pomoc prawna w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

doradztwo przy realizacji umów

przygotowywanie dokumentacji przetargowej i pism

reprezentacja w postępowaniach przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą

doradztwo dotyczące przeprowadzanych kontroli i w postępowaniach odnośnie korekt finansowych

tworzenie planów i wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych

wsparcie w przygotowywaniu postępowań