Formy Pomocy Prawnej

Na szeroki wachlarz form pomocy prawnej

składają się w szczególności:

kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych

w formie stałego zlecenia

sporządzanie opinii prawnych

PORADY PRAWNE I KONSULTACJE

dla klientów indywidualnych

przygotowywanie projektów

umów, pism procesowych oraz urzędowych

reprezentacja przed sądami

jak również przed Sądem Powszechnym i Sądem Najwyższym

reprezentacja przed organami administracji publicznej

oraz Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

prowadzenie mediacji

i rokowań w sprawach cywilnych

prowadzenie spraw karnych

i mediacji karnych

prowadzenie spraw

z zakresu przetargów publicznych

Pomoc prawną świadczymy wychodząc naprzeciw potrzebom i możliwościom Klienta. Działamy w siedzibie Kancelarii przy ul. Kordylewskiego 7/40 w Krakowie, w siedzibie Klienta lub w miejscu przez niego wskazanym. Możliwe są również konsultacje telefoniczne czy za pośrednictwem internetu – jesteśmy otwarci i elastyczni, by spełnić Państwa oczekiwania.