Prawo Gospodarcze

Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres usług prawniczych w zakresie Prawa Gospodarczego:


czynności w zakresie tworzenia, przekształcania, łączenia oraz likwidacji spółek prawa handlowego i prawa cywilnego

czynności związane z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych

sporządzanie i konsultacja projektów umów gospodarczych

rokowania i negocjacje związane z zawieraniem umów i zmianą ich warunków

mediacje w zakresie przedsądowego rozwiązywania sporów

windykacja należności

zaskarżanie uchwał wspólników i innych aktów

zastępstwo w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym