Prawo Pracy

Kancelaria Adwokacka oferuje pełen zakres usług prawniczych w zakresie Prawa Pracy:


udzielanie porad, opinii prawnych oraz konsultacji

przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy

sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych

dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy

sporządzanie ugód i porozumień w zakresie stosunków pracowniczych

prawo układowe i upadłościowe

przygotowywanie i prowadzenie postępowania układowego i upadłościowego

sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości

przygotowywanie propozycji układowych