Dr Bartłomiej Mazurkiewicz

Doktor Nauk Prawnych
Radca Prawny

Email biuro@adwokatweber.pl

Telefon 12 259 56 74

BIOGRAFIA

Dr Bartłomiej Mazurkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Columbus School of Law na The Catolic University of America w Waszyngtonie.

Jest wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w Katedrze Zarządzania Kadrami i Prawa Gospodarczego. Wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.

Dr Mazurkiewicz to ekspert serwisu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wydawnictwa prawniczego Wolters Kluwer, prowadzący szkolenia z zakresu zabezpieczenia społecznego i kodeksu postępowania administracyjnego. Współpracuje m.in. z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Krakowie i Opolu, jak również ze Świętokrzyskim i Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.

Prowadzi szkolenia dla Biura Pomocy i Projektów Społecznych miasta stołecznego Warszawy, tam także pełni funkcję Konsultanta Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Urzędów Dzielnic.

SPECJALIZACJE

  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych