Koronawirus a odwołanie wakacyjnego wyjazdu

Zapłaciłeś już za wyjazd wakacyjny, ale obawiasz się koronawirusa i chcesz zrezygnować?

Zagrożenie spowodowane pojawieniem się koronawirusem skomplikowało plany wakacyjne wielu osobom. Na pewno wiele osób zastanawia się czy może zrezygnować z takiego wyjazdu, czy uda się odzyskać cały wkład finansowy, który już został poniesiony.

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych art. 47 ust. 4 podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Jednakże patrząc na powyższy przepis nie wszystko jest takie łatwe, na jakie wygląda. Po pierwsze w lepszej sytuacji są osoby, które planowały wybrać się na wyjazd wakacyjny za pośrednictwem biura podróży, gdyż to właśnie takie osoby chroni ustawa o imprezach turystycznych. Mają one prawo, zgodnie z ustawą, odstąpić od umowy oraz zrezygnować z udziału w wyjeździe przed jego rozpoczęciem w sytuacji wystąpienia nieuniknionych oraz nadzwyczajnych okoliczności, występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które miały znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej bądź przewóz turystów do miejsca docelowego. Taka sytuacja powstała obecnie przez ciągłe rozprzestrzenianie się COVID- 19, dlatego w przypadku wykupienia wycieczki z biura podróży będzie możliwość rezygnacji z imprezy turystycznej, z jednoczesnym zwrotem poniesionych do tej pory kosztów związanych z wyjazdem.

Oczywiście należy pamiętać, iż zaistniała sytuacja może być możliwa po otwarciu portu lotniczego z miejsca wylotu do miejsca docelowego. W przypadku zamkniętych portów lotniczych, biuro podróży samo powinno odstąpić od umowy zwracając pełną kwotę poniesioną przez podróżnego, bądź zaproponować mu zmianę terminu wyjazdu, tudzież wyjazd w inne miejsce, tak aby w pełni zrekompensować nieodbyty w terminie wyjazd. W przypadku odstąpienia od umowy przez biuro podróży, zwrot wpłat dokonanych przez podróżnego powinien nastąpić  w terminie 14 dni od przekazania informacji turyście o niemożliwości spełnienia warunków umowy.

Należy pamiętać, iż zwrot poniesionych kosztów zawiera jedynie koszty, które niedoszły turysta poniósł do tej pory, bez odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się obecnie sytuację spowodowaną występowaniem koronawirusa, trudno określić, czy możliwe jest odstąpienie od umowy dotyczącej wyjazdu wakacyjnego mającego się odbyć za np. cztery miesiące, gdyż możliwym jest, iż w tym czasie nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności w miejscu docelowym lub najbliższym sąsiedztwienie będą jeszcze występować. Wskazać należy, iż każda próba rezygnacji z imprezy turystycznej, która będzie miała na celu zwrot całości poniesionych kosztów podróży, będzie indywidualnie rozpatrywana przez biuro podróży.

Pomimo powyższego, jeżeli wyjazd był przygotowywany na tzw. „własną rękę”, nie ma możliwości na podstawie przepisów ustawy o imprezach turystycznych zwrotu poniesionych kosztów.

Źródło:

– ustawa z dnia z dnia 22.03.2019 roku Imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne (Dz.U.2019.548 t.j. z dnia 2019.03.22)