Політика конфіденційності

Wprowadzenie

1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas istotną kwestią. Dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka prywatności objaśnia, co dokładnie robimy z Twoimi danymi osobowymi.

2. Zgoda na korzystanie z plików cookie opisana w warunkach niniejszej polityki, przy okazji pierwszej wizyty na naszej stronie umożliwia nam korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Źródło

Niniejszy dokument został utworzony przy użyciu szablonu websitePlanet.com i zmodyfikowany dla celów Paweł Weber i Współpracownicy (www.adwokatweber.pl)

Zbieranie danych osobowych

Mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane następujące rodzaje danych osobowych:

1. informacje o komputerze, m.in. adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki, jak również system operacyjny;

2. informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z naszej witryny, również źródło odesłań, czas trwania wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

3. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które podajesz w celu skonfigurowania subskrypcji naszych e-maili lub biuletynów;

4. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;

5. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, określające także, kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;

6. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas drogą mailową czy też za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

7. wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.

Jeśli chcesz ujawnić nam dane osobowe innej osoby, wcześniej musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, jak również na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

1. administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
2. personalizowania naszej strony internetowej dla Twoich potrzeb;
3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
4. wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;
5. przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
6. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
7. wysyłania naszego newslettera drogą mailową, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeżeli już nie chcesz dostawać newslettera);
8. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności czy też aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną czy podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeżeli nie chcesz więcejdostawać komunikatów marketingowych);
9. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (jednak osoby te nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
10. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
11. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom;
12. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej;
13. innych zastosowań.

Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim czy jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania i obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom dla celów przeciwdziałania oszustwom);
4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy);
5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”, nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących Użytkownika.

Międzynarodowe transfery danych

1. Informacje, które gromadzimy mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym z krajów, w którym prowadzimy działalność i mogą być przesyłane między tymi krajami dla umożliwienia wykorzystania informacji zgodnie z niniejszymi „Zasadami ochrony prywatności”.
2. Informacje, które zbieramy, mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie mają przepisów o ochronie danych równoważnych z obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Japonii, Chin i Indii.
3. Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
4. Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji.

Zachowywanie danych osobowych

1. W niniejszej sekcji określiliśmy nasze zasady i procedury dotyczące zatrzymywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w zakresie zachowywania i usuwania danych osobowych.
2. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu/tych celów.
3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
2. jeżeli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
3. dla ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz, na naszych bezpiecznych serwerach.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

Nowelizacje

Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Twoje prawa

Użytkownik może zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane. Udostępnienie takich danych wiąże się zdostarczeniem odpowiedniego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) tym celu.

Możemy na Twoje żądanie ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.

Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki osób trzecich.

Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony, znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.

Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę dla celów:
– śledzenia użytkowników podczas przeglądania witryny
– poprawiania użyteczność strony internetowej
– analizowania korzystania ze strony internetowej
– administrowania stroną internetową
– zarządzania witryną
– zapobiegania oszustwom i poprawiania bezpieczeństwa strony internetowej
– personalizowania strony internetowej dla każdego użytkownika
– kierowania reklam, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników

2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.

3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze.

4. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.